/

Sigortalı Anne Doğum İznini Nasıl Alır?

Anne adayları 4857 sayılı iş kanunun 74. maddesine göre hamile kadınlar 8 haftası doğumdan önce 8 haftası da doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabilmektedirler. Yine doktor raporu ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilmekte ve izinlerinin geri kalan

Hasta Hakları Yönetmeliği

http://www.hastahaklari.org/dokuman.htm HASTA HAKLARI  (Hasta Hakları Yönetmeliği-1998-ne göre)   Bir Sağlık Kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin; 1. Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, 2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Üreme Hakları

Aşağıdaki metin Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu (IPPF)nca hazırlanan“IPPF Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.  Yaşama Hakkı  Tüm bireylerin yaşama hakkı vardır. Hiçbir kadının yaşamı gebelik nedeniyle tehlikeye atılmamalıdır. Bu hak, öncelikle önlenebilecek ölümlerde önem kazanmaktadır. Erken yaşta evliliğin bir sonucu da