Hamileliğe Bilimsel Bakış

Hamilelikte yaşadıklarınıza başka açılardan bakmanız için son yapılan araştırma sonuçlarını paylaşmak istedik.

Hamile olduğu saptanan kadınların % 20-30 unda vaginal kanama olur. Bunların yarısı da düşük yapar. Düşük oranı yaklaşık % 10-15 civarındadır. Aslında bu oran çok daha fazladır. Çünkü gebeliklerin çoğu tanı konulmadan kaybedilir. Eskiden biyokimyasal gebelik denen bu olaya günümüzde erken gebelik kayıpları adı verilmektedir.

Tekrarlayan düşükler 3 den fazla ardarda düşük yapanlara verilen tanımdır. Sebepleri arasında % 50 kromozomal anomali gösterilmektedir. 10 haftadan küçük gebelik kayıplarında oran % 80 civarında iken , 20 haftada meydana gelen kayıplarda  bu oran % 15 dir. 6 haftadan küçük olan düşüklerde en sık diğer sebep luteal faz defekti (progesteron yetersizliği). (Merck Manual)

Gebelik Diabeti gebeliklerin % 1-3 ünde görülmektedir. Gebelik Diabeti olan gebeliklerden sonra % 10 civarında gerçek diabet saptanmaktadır. 10 yıl ve daha uzun sürede bu riskin %70 lere yükseldiği bildirilmektedir. (J. Clin. Invest. 115:485-491 (2005). doi:10.1172/JCI200524531.)

Down sendromu tarama testi olan 1 Trimestr Tarama testi(ikili test) ile Down Sendromunu yakalama oranı % 90 civarındadır. % 5 tarama pozitif oranı mevcut. Yani testi sorunlu saptanan 20 kadında amniyosentez yaparsak 1’in de gerçekten Down sendromu bulunur. (Kipros Nikolaides)

11-14 haftalık gebeliklerde burun kemiği ultrasonografide görülmemesi Down Sendromunda % 60-70 civarındadır. Normal bebeklerde ise bu oran % 1 dir.

İkinci Trimestr (3 ay) ultrasonografi ile yumuşak doku işaretleri aramaktayız. Eğer bu işaretler (marker) yoksa Down Sendromu olasılığı 0.30 dur. Örneğin 35 yaşındabir kadının yaşına göre Down Sendromu doğum yapma riski 1/246 dır. Eğer Kromozom Markerleri yoksa Down Sendromu riski 1/820 olarak hesaplanır.Bu oran da 27 yaşındaki bir kadının riskine eşdeğerdir. Amniyosentezde % 1 civarında düşük riskini gözönüne alırsak anne adayı bu bilgiler doğrultusunda (haklı olarak)işlemden vazgeçebilir.

Hamilelik kusmalarında normal durumla dışında, çoğul hamilelik, mol gebeliği düşünülmeli (ayrımı ultrasonografi yapar). Diğer kusma sebepleri de atlanmamalıdır. (hepatit, böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları, pankreatit, barsak tıkanmaları, hipertiroidizm, kafa içi basınç artışı)

İsveç de yapılan çalışmada 1971-1983 tarihleri arasında kız olan gebeliklerde bulantı ve kusmalar daha sık oranda, erkek olan gebeliklerde ise daha düşük görülmüştür. (Normal toplumda % 51 ike erkek olan gebeliklerde % 47. Burada sebepler arasında östrojenin rolüne değinilmiştir. (Kallen B. Hyperemesis during pregnancy and delivery outcome: a registry study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1987;26:291-302.)

Dr Mutlu

Dr. Hüseyin Mutlu 1965’te Razgrad’da doğdu. Tıp öğrenimini 1983-1989 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde dönem birincisi olarak tamamladı. Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim Dalı’nda yaptı (1989-1994).

Dr. Hüseyin Mutlu çalışmalarına halen özel bir hastanede devam etmektedir. Hamilelik takibi, kısırlık ve laparoskopi ile histeroskopik cerrahi yoğunluk verdiği alanlardır.

Dr. Hüseyin Mutlu evli ve Maya Su, Mira adında iki kız çocuk babasıdır.

Cevap Yaz